Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hlaseni:m6_a45

Hlášení M6-A45

Mise
M6 Dvojí smrt
Autor hlášení
A45 Horst Kropatschek

Průběh mise

18.5. Příjezd, ubytování se seznámení se s prostředím. Provedl jsem kontaktování vojenské správy a předal podkladové materiály od odd. 2 Abwehru. Provedli jsme místní šetření, zjištěna totožnost kontaktní osoby - konzul Lousiere. Navázán kontakt s lovcem Hermannem poloviční Brit poloviční Němec (po matce). Agent 44 se pokusil vyzvědět informace od strážmistra na policii. Podařilo se mu pouze situaci zkomplikovat. Chybějící papíry na zbraň pro Fr. kolonie, nepovedený falzifikát novinářského průkazu. Agentka 42 použila svých „ženských zbraní“ pro získání důvěry lovce Hermanna.

19.5. Agenti 42 a 43 provedli místní obhlídku mimo „evropskou část“ tj. návštěvou postranních uliček. Bez zjištění významných informací. V době oběda se do hotelu dostavil strážmistr v doprovodu kapitána policie (muž v uniformě), agent 44 byl zadržen a odzbrojen. Pouze díky zásahu agentky 41 nedošlo k jeho zatčení Večer provedli agenti 41 a 44 návštěvu u konzula. Agenti provedli vytěžování konzula. Před svým prvním úmrtím se konzulův syn zapletl s domorodkou, což mu papá nakonec rozmluvil a Jacques se se zmíněnou domorodkou přestal stýkat. Složka k případu druhého úmrtí je uložena na policejní stanici.

20.5. Agentka 42 provedla v doprovodu lovce Hermanna návštěvu u šamana. Šaman měl ve svém příbytku mezi jiným věcmi fotografii Jacquese Lousiera.unknownLineBreakSpolu s agentkou 41 jsme provedli návštěvu policejní stanice. Přítomný strážmistr nám oznámil, že „kapitán Xaviere není přítomen ale navrátí se „za půl hodiny nejpozději za hodinu“. Stejnou informaci opakoval během našich dalších návštěv během dne. Agent 44 opět jako reportér získal od Dr. Morgana možnost prostudovat úmrtní list Jacquese Lousiera během vytěžování Dr. Morgana. První úmrtí na tropickou horečku. Zjištěny informace o neshodách mezi Jacquesem Lousierem a Narienem mladším ohledně domorodé dívky. Během noci jsem spolu s agentem 44 provedl průnik na policejní stanici. Průnik prováděl agent 44, já jsem prováděl zajištění.

21.5. Spolu s agentkou 41 jsem provedl návštěvu policejní stanice, agentka 41 vysvětlila panu strážmistrovi, aby nám uvařil kávu a provedla ohledání kanceláře (klíč pod rohožkou je bezpečnostní fiasko, jestli takhle funguje bezpečnost i ve Francii v Evropě, nechápu jak mohli vyhrát Světovou válku). Podle stavu místní úřadovny bylo předem jasné, v jaké fázi je vyšetřování případu druhé úmrtí Jacquese Lousiera - vyšetřování bylo uloženo k ledu. Spolu s agentem 44 jsem se vydal na „návštěvu“ plantáží pana Nariena. Plantáž je hlídaná jako pevnost, jakákoli cizí návštěva je před vstupem odzbrojena. Plantážník je bývalý legionář francouzské cizinecké legie (legionářské tetování) Během pokusu o vytěžení agentem 44 ztratil plantážník trpělivost a agenta 44 postřelil. Nato jsem byl eskortován z plantáže, zbraň mi byla navrácena. Po návratu do Tintasartu jsem neprodleně informoval agenty 41, 42 a 43 o situaci. V mezičase provedli agenti 42 a 43 návštěvu u Dr. Morgana. Agent 43 analyzoval amulet od šamana. Provedli jsme konfrontaci lovce Hermanna ohledně amuletu od šamana. V noci proveden průnik do hrobky Lousierů, místně zjištěna nepřítomnost těla konzulova syna.

22.5. Naše skupina provedla pokus o záchranu agenta 44. Agent 44 byl nalezen v 24 km vzdálené domorodé vesnici s průstřelem břicha ošetřeným šamanem. Agent 44 předán do péče agenta 43 a agentka 41 se pokusila o výslech šamana, bez většího úspěchu a posunu v případu. Na cestě zpět padla naše skupina do léčky a došlo k přestřelce s plantážníkem Narienem a jeho muži. Agent 44 i přes své zranění zabil dva a postřelil třetího z plantážníkova doprovodu, agent 43 šeredně minul. Naopak agentka 42 i přes střelbu „naslepo“, tedy se zavřenýma očima, zasáhla a odzbrojila plantážníka. Agent 44 oplatil plantážníkovi laskavost a střelil jej do břicha. Bylo provedeno vytěžování plantážníka Nariena, při němž bylo zjištěno, že konzulův syn byl po svém prvním úmrtí předán šamanem plantážníkovi. Ten tvrdil že jej nejprve nepoznal a po nějakém čase, že mu utekl.

Zjištěné informace

První „smrt“ konzulova syna Jacquese byla způsobena podáním blíže neurčené látky rostlinné nebo živočišné povahy připravené šamanem z vesnice v okolí. Podáním této látky byl u Jacquese Lousiera vyvolán stav podobný tropické horečce a následný kataleptický nebo podobný stav. S ohledem na místní podmínky byl Jacques Lousiere shledán mrtvým a pohřben. Následně byl „zemřelý“ v noci vynesen z hrobky a předán do rukou plantážníka Nariena. Je možné, že mezi „exhumací“ a předáním mu byly podávány ještě další látky rostlinné nebo živočišné povahy, které měly za cíl „zblbnutí“ a snadnější ovladatelnost toho, komu byly podané. Zda k tomu došlo a jaká doba uplynula od exhumace k předání se nepodařilo zjistit. Důvod proč byl Jacques Lousiere takto otráven byl zcela banální a jednalo se o osobní problém mezi ním a jistou domorodkou, kterou přivedl do jiného stavu a pak opustil. Dívka v následném hnutí mysli přiměla šamana, aby Jacquesovi vyrobil talisman, v němž byla ukryta jedovatá látka, která se pomalu uvolňuje a vstřebává se kůží. Tento způsob pomsty mohl být proveden pouze díky tomu, že místní i evropské (!) obyvatelstvo bezmezně věří v kouzla černého kontinentu a namísto k lékaři chodí raději k šamanovi (což se v jistých ohledech dá pochopit), nicméně tlachům o čarodějnických praktikách není radno věřit, pokud je člověk nechce sám pocítit (myšleno ve vztahu ke způsobu otravy Jacquese Lousiera). Závěr: žádné nadpřirozené jevy zjištěny nebyly.

Informace k došetření

Archeologové a antropologové podléhající SS v širším okolí města, s případem přímo nesouvisí. Prošetřit důvod přítomnosti. Dle místního šetření oblast není archeologicky zajímavá. Konzul Lousiere iniciativní blb a absolutní naiva snažící se prosadit zákon a pořádek do koloniální oblasti, která se řídí vlastními pravidly. Zjistit za jakou „odměnu“ byl poslán do této oblasti. Plantážník Bariem - bývalý legionář, uprchlý zločinec v současnosti majitel bavlníkové plantáže. Prověřit pana Nariena ohledně původu a možností. Dr. Morgan - místní lékař podle jména anglosaského průvodu. velmi dobře obeznámen s místní situací. Prověřit doktora, možný rezident některé zpravodajské služby, v opačném případě možná vhodná kontaktní osoba. Lovec Hermann - otec Brit, matka Němka; oficiálně lovec a průvodce organizující vyjížďky a lovy, neoficiálně člověk schopný zařídit prakticky cokoliv. Prověřit možný rezident některé zpravodajské služby, v opačném případě možná vhodná kontaktní osoba. Kpt. Xaviere - velitel Francouzské koloniální policie v oblasti, fiktivní osoba jež je dle dostupných informací „kabaretním“ kouskem pana konzula. Prověřit existenci, zda byl již od počátku osobou fiktivní a nebo zda byl původně osobou reálnou, a v případě že byl zjistit kam se ztratil. Došetřit časovou souslednost mezi prvním a druhým úmrtím Jacquese Lousiera může být zajímavé z hlediska medicínského (vliv příslušných látek), ale pro vlastní případ nemá význam. Navíc s ohledem na skutečnost že plantážník Narien s vysokou pravděpodobností přežil (plantážník a jeho tři muži se museli na místo přepadu nějak přepravit, tedy dojet autem), doporučuji prozatím nechat odležet.

hlaseni/m6_a45.txt · Poslední úprava: 2021/04/26 12:19 autor: jerson