Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hlaseni:m68_a27

Hlášení M68-A27

Mise
M68 Akvizice
Autor hlášení
A27 Hans Grossman

Cíle mise:

 1. [částečně splněno] Přimět děkana univerzity v Cáchách ukončit výzkumnou spolupráci Pluma a Dienbergera
 2. [částečně splněno] Zdokumentovat fyzikální vybavení laboratoře pana Pluma
 3. [splněno] Získat hebrejskou knihu invokací od pana Dienbergera
 4. [nesplněno] Vytěžit chemika Berensona, získat recepturu thaliového preparátu
 5. [částečně splněno] Pokračovat ve výzkumu Projektu Legie

Členové mise:

 • agent A19 Martin Krebs
 • aspirant A25 Ole Jesper Damgaard
 • aspirant A26 Ernesto Zedillo
 • aspirant A27 Hans Grossman
 • aspirant A28 Dariusz Proszenski

Shrnutí mise:

Týmu se podařilo splnit většinu úkolů mise, jenž jsou detailněji popsány níže:

Bod 1)

Společně s A25 se mi podařilo vyvolat v děkanovi pocit, že působení Pluma a Dienbergera na univerzitě není žádoucí. Při interakci s děkanem Scholzem jsem se snažil nevyvolat rozruch a získat jeho spolupráci mírným způsobem. Navzdory tomu, aktivita týmu nakonec vyvolala zájem gestapa a je možné, že Plum a Dienberger byli zajištěni gestapem poté co tým opustil Německo. Tato obava je relevantní především co se týče pana Pluma, s kterým jsme měli možnost mluvit na univerzitě. Vzhledem k složitosti celého výzkumu zpětně lituji, že jsme pana Pluma nezajistili, byť se nejednalo o cíl mise. Obzvláště zajímavé by bylo zjistit, s kým Pluma mluvil na telefonu a zdali šlo o součást pokusu.

A26 analyzoval dvě nádoby objevené v Plumově laboratoři. Nádoby obsahovaly zbytky thaliového roztoku a Berlínské modři. Náhodou také objevil laboratoř, ve které byli připraveny. Výsledky analýzy bude nejlépe schopen zdokumentovat A26. A26 měl během svého výzkumu laboratoře vizi, ve které viděl chemický závod s vlakovým spojením, kde probíhala přeprava materiálu.

Bod 2)

Vypůjčeným fotoaparátem se mi podařilo se mi částečně zdokumentovat vybavení laboratoře aplikované radiotechniky pana Pluma. Bohužel, světelné podmínky a umístění vybavení nebyly optimální. Tato fotodokumentace patrně nebude postačující k replikaci laboratoře jako takové, ale je mou nadějí, že technikům Omegy umožní odhadnout, o jaké vybavení se jednalo, nakolik je specializované a kdo k němu mohl mít přístup.

Zde lituji, že jsem se nepokusil povolat pluk mých vojáků a dovést vybavení laboratoře v kusech raději než vůbec. Pokud je mi známo, agentům Omegy se zajistit podobné vybavení či jeho nákresy opakovaně nepovedlo.

Pod tlakem okolností jsem se vybavení laboratoře nakonec rozhodl zničit; okolnosti nasvědčují, že o výzkum se zabývá více různých subjektů s neznámými zdroji.

Bod 3)

Díky vizi A28 tým zajistil hebrejskou kniha invokací od pana Dienbergera. Pokoj pana Dienbergera byl před námi patrně prohledán neznámými subjekty. Pokoj jsme neměli možnost prozkoumat detailněji, příchod agentů gestapa nás přiměl ke opuštění kolejí. Díky pohotovosti A19 se nám povedlo jim vyhnout a zabránit možnému konfliktu.

Bod 4)

Tento bod mise se týmu nepovedlo splnit. Přesná poloha chemika Berensona není známa a během mise se nejevilo perspektivní tomuto cíli věnovat zdroje.

Bod 5)

Při dalším výzkumu projektu Legie vyvstaly různé nejastnosti, např. zdali je tháliový preparát opravdu nutný, nebo zdali byl kontakt s Legií proveden díky hebrejské knize invokací. Považuji za nutné pečlivě přezkoumat informace předchozích týmů a učinit závěry až následně.

Zátarasy a kontrolní body týmu znemožnili opustit město automobilem. Tým nakonec opustil Německo díky duchapřítomnosti A25. A19 se ukázal jako týmový hráč a při nočním přechodu se nenechal s A26 rozdělit.

Další možné osoby zájmu:

Proděkan Gunther(?)

Toto jméno padlo při rozhovoru s děkanem Scholzem. Znělo to, že děkan si myslí, že tato osoba rozhlašuje nepodložené informace o výzkumu na fakultě. Není mi známo, zdali na fakultě někdo takový působí nebo zdali je pro nás relevantní. Obával jsem se, že by se děkan mohl přijít na to, že naše působení v Cáchách není schváleno žádnou státní organizací a že nemáme přehled o dění na fakultě. Tudíž jsem se při rozhovoru s děkanem soustředil na Pluma a Dienbergera.

Blumenvald(?)

Patrně jde o jméno kurýra, který Plumovi donesl tháliový preparát. Informaci nelze považovat za ověřenou, Plumovo povídání bylo poněkud nekoherentní.

Doporučení pro další mise:

 • zlepšit komunikaci agentů Omegy
 • zdokonalit školení aspirantů v utajené činnosti
 • přezkoumat dostupné informace o projektu Legie
hlaseni/m68_a27.txt · Poslední úprava: 2019/11/02 20:01 autor: jakubracek