Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hlaseni:m52_a81

Hlášení M52-A81

Mise
M52 Robot
Autor hlášení
A81 Johann Stuhl

5.3.1939

13:00

Na Světové výstavě v NY jsem se měl najít A85 a A95, provést prvotní validaci a nábor do řad organizace. A85 odpovídal věrohodně a bez příkras. To mému technickému přístupu vyhovovalo a tak jsem mu předal pověřovací přístup. V případě A95 si dosud nejsem jist. Budu jej muset ještě chvíli sledovat. Pokud dodá vhodný zápis z mise, nevidím důvod jej dále šikanovat.

Krom těchto adeptů se dostavila i podpora ze sekce 9 v podobě A91 (pozn.: A95 dosud operoval se sekcí 9). A … mno tady musím přiznat, že příště musíme vybrat lepší místo … ještě jedna civilistka. Sice ji budu označovat jako A88, ale… spíše bych ji považoval jako adepta (nedoporučuji samostatné působení po dobu nejméně 1 další mise).

14:00

Na výstavě se pořád něco dělo. Mimo jiné zde byl předveden autonomní stroj s figurou člověka - zkráceně robot. Asi bych to považoval za pouťové představení, kdyby vše nebylo pod hlavičkou firmy Sommersfeld. Kromě ukázek pohybu proběhla i demonstrace verbální - dotazování a odpovědi. Zajímal jsem se o to, kde je ukryto přenosové zařízení robota. Odpověď byla zcela jiná - externí paměť na mnoha magnetofonových páscích (to jsem již někde zažil - viz M48). Zároveň jsme si domluvili soukromou ukázku na večerní hodiny.

Odpoledne:

Volný čas jsme využili k podpoře A85, který se snažil ověřit svou duševní událost z M51. K celé věci mohu říci jen to, že jsem sanatorium Dr.Harleye osobně nenavštívil. A85, A88 a A95 se vrátili jen s tím, že Harley není Haley, ale že i tento v uvedeném ústavu pracoval. A to na technologii odhmotnění duše. Uvedenou metodu prý několik chovanců nepřežilo (A84 a A85 jsou buď silné osobnosti nebo měli štěstí).

20:30

Večerní rozhovor s Mariou (tak se onen robot jmenuje) se točil kolem jediné věci. Maria byla (a pravděpodobně i nadále je) připojena k vědomí Probuzených. Ani teď nevíme, zda jej (to vědomí) pouze sleduje, nebo jej i obohacuje (svým způsobem - vnímáním okolí, apod.).

Poznatky:

Probuzení se pravděpodobně dělí na Probuzené - to jsou ty tupé bytosti, které potkáváme na misích, kteří neví zda jsou živí nebo mrtví, a na Vědoucí - to jsou ti, kteří již přijali kolektivní vědomí za své.

Osobně se domnívám, že probuzení je stav, kdy původní Já osobnosti soupeří o vědomí proti kolektivnímu Já společenstva (kterému zatím říkáme jednoduše Probuzení). Jakmile podlehne, je nahrazeno.

Pro probuzenou mysl není smrt konečný stav. To by potvrzovalo poznatek, že probuzený bez zdroje energie umírá (nebo alespoň je nečinný - nehybný).

Proces přerodu mezi Probuzeným a Vědoucím může trvat i několik let (nebo také pár minut - jako například u Marie). Probuzených k dnešnímu datu je asi 2 miliony. A to jak ve stádiu Probuzení, tak stádiu Vědoucí.

6.3.1939

Technik který nás pustil v noci na hodinu k Marii byl nalezen mrtev. Tupá rána do hlavy. Podle dosavadního šetření policie byla pachatelem Marie. Přesto ji později téhož dne nechali „vystupovat“.

Náš názor (můj určitě)? Marie nebo někdo ze Zlatého kola. Riskovat své prozrazení jsme nehodlali, takže další kontakt s Marií neplánujeme.

Mimo tento děj:

Zajímali jsme se i o zařízení pro odhmotnění. z toho někdo odmontoval některé součásti (které se asi těžko vyrábí, nebo by na někoho mohly ukazovat).

Osobně jsem celou demontáž zařízení zdokumentoval. Až k poslední fotografii - na které je vidět hromada odpadků místního smetiště. Ano, tento přístroj prostě zaměstnanci výstavy vyvezli na smetiště, protože se k němu nikdo 2 dny nepřihlásil. Dr.Haley prý umřel na úraz elektrickým proudem (neověřeno, ale nikde jej nikdo od incidentu M51 neviděl) a jeho asistent se vypařil jak pára nad hrncem.

Poznámka pro oddělení PSY: Nějak se mi stalo, že začínám vnímat „pach“ osobnosti. Taková jako záře kolem těla druhých to je.

hlaseni/m52_a81.txt · Poslední úprava: 2019/03/20 13:37 autor: jerson