Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hlaseni:m26_a36

Hlášení M26-A36

Mise
M26 Plány na stroj
Autor hlášení
A36 Miel Rutgers

Průběh mise:

Cílem mise bylo hlouběji došetřit okolnosti experimentů profesora Hübnera týkající se přenosu vědomí mezi lidmi (konkrétně mise 23, Skryté sanatorium). Na základě již zjištěných informací jsme se rozhodli přistoupit k věci podobně jako předchozí skupina agentů: jako novináři, kteří o profesorových úspěších plánují napsat článek. Krytí bylo podpořeno mými znalostmi a zkušenostmi z oblasti novinařiny pro holandský tisk. Vzhledem k počtu nasazených agentů, jsme se rozhodli rozdělit na dvě skupiny: tři z nás měli jít přímo do sanatoria, zbylí dva měli čekat venku a v případě potřeby zasáhnout. Civilní kontakt s profesorem Hübnerem jsme navázali bez problémů, jak se ovšem časem ukázalo, naše nabídka o sepsání článku do holandského deníku ho dostatečně neokouzlila a o další spolupráci nejevil zájem. Sepsal jsem tedy krátkou reportáž na základě běžně dostupných údajů a nechal ji vytisknout v německém lékařském časopise (díky Bohu za dobré známé). Ostatní členové týmu také nelenili a snažili se dostat jednak do univerzitní laboratoře, kde profesor Hübner se svými pokusy začínal, jednak sledovat samotné sanatorium, v obou případech jsme ovšem žádného cíle nedosáhli, právě naopak - spíše jsme mohli být šťastní, že jsme přišli „pouze“ o propůjčené vysílačky a ne o svobodný pobyt v Německu. Po vytištění mého článku jsme se vydali rovnou za profesorem, jeho matka nám ovšem sdělila, že doma není, že zůstal přes noc v sanatoriu, jeli jsme tedy tam. Má intuice nelhala a profesor nás přivítal s nadšením nad vyšlým článkem a podle plánu nám umožnil setrvat nějakou dobu v sanatoriu. Jak se později ukázalo, potřeboval nás na asistenci při svém experimentování. Nejdříve nás seznámil s dárcem těla - schizofrenní pacientkou, která se na poměry ústavu chovala údajně velice klidně - a pak nás převedl do sklepního sálu, kde měla samotná operace probíhat. Těsně před jejím začátkem ovšem vypadl proud a přes funkční záložní generátor jsme nemohli než čekat. Během chvíle se z horních pater začaly ozývat zvuky dávající najevo, že nějaký pacient utekl; jak později vyšlo najevo, nebyl zdaleka sám. Jeden se dostal přímo k nám a bohužel nebylo jiné cesty než definitivního zneškodnění, ačkoli za cenu mé chvilkové nepříčetnosti - z následujících několika minut si pamatuji jen šílený běh, na jehož konci vděčím za svůj život agentu 21, který mě vyprostil z dusivého sevření dalšího pacienta. Přestože uprchlo mnoho pacientů, žádné další už jsme osobně nepotkali, protože se zabývali místními zřízenci. Podařilo se nám získat plány přístroje, který umožňoval přenos myšlenek, a po té, co jsme se na zahradě ústavu setkali se zbylými dvěma agenty, odjeli jsme z místa pryč.

Zjištěné informace:

Získali jsme detailní plány přístroje, který umožňuje přenos myšlenek mezi lidskými bytostmi nezávisle na jejich vitalitě (pravděpodobně je nutná jistá zachovalost mrtvého mozku).

Informace k došetření:

Hlavní cíl mise byl splněn, bylo by ovšem záhodno zjistit, jak dopadl celý konflikt se sanatoriem, zda profesor Hübner přežil a jestli pokračuje ve svých experimentech a kde.

hlaseni/m26_a36.txt · Poslední úprava: 2018/10/17 22:09 (upraveno mimo DokuWiki)