Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


agent:34

M3 Smrtící zvony
M10 Batingtonská továrna
M19 Žezlo ledových obrů
M26 Plány na stroj
M36 Lord Bark
M40 Parazit z dolu
M42 Přetížení


Spoluagenti

a21.jpg a31.jpg a32.jpg a33.jpg a35.jpg a36.jpg a37.jpg a41.jpg a45.jpg a53.jpg a55.jpg a62.jpg a64.jpg a65.jpg a71.jpg a72.jpg a73.jpg


Posudky od spoluagentů

 A21 Imogen Irene Coulton
M10 Batingtonská továrna
Agent 34 působil poněkud důvěřivě (dobrovolné pozření silně podezřelého jídla). Zároveň při konfrontaci s nepříjemným oponentem panikařil a propadal zoufalství (když ho Messner poslal vyjednávat s námi, prostě udělal, co mu bylo řečeno, a nepůsobil, že se snaží situaci nějak ovlivnit v náš prospěch; samozřejmě je otázka, jestli něco takového bylo v tu chvíli možné). Na druhou stranu byl velmi ochotný pomoci ostatním. Zajímavost na konec: když agent 71 prohlásil, že má zvláštní schopnosti a že „vidí minulost“, reagoval agent 34 tak, že se jej zeptal, co že viděl. Vysvětlení se mi nabízejí tři: je až absurdně důvěřivý (což se mi nezdá, ne v takové míře), zachoval chladnou hlavu a snažil se uklidnit šílence (což se mi nezdá, protože do té doby příliš chladnokrevně nepůsobil), nebo sám vlastní nějakou „zvláštní schopnost“ (což mi připadá zbytečné komentovat). Mám pocit, že mi tu něco uniká.


 A31 Karl Sauber
M10 Batingtonská továrna
Její aktivní rychlé reakce a ošetřovatelské schopnosti nám v této misi byly oporou. Ke konci mise projevila i výborné diplomatické schopnosti, když dokonale unikla ze zajetí, tím že Messnera přesvědčila o tom, že je z potravinářské inspekce. A při ústupovém manévru se projevila i jako vynikající střelec z brokovnice. Toto bylo moje druhé setkání s agentkou 34 a vždy se mi s ní spolupracovalo dobře.


 A33 Maria Tacheva
M36 Lord Bark
A34 byla z naší skupiny na misi nejzkušenější. Navzdory tomu nepůsobila přímo jako vůdce skupiny, což bychom ale, coby nováčci, do první mise možná potřebovali. Toť asi jediná výtka, kterou bych k agentce A34 v souvislosti s touto misí měla. Jinak působila vcelku profesionálně, ve vypjatých chvílích neztrácela hlavu, nebojí se do nebezpečných situací jít, aby zjistila nové informace. Rozhodně si za celou misi u mě důvěru vybudovala.


 A36 Miel Rutgers
M26 Plány na stroj
V případě A34 je nutno poznamenat, že v M26, kde jsem se s ní setkal, jsme se rozdělili do dvou týmů - jeden oficiálně novinářský a druhý neoficiální podpora z vnějšku v případě potřeby. Já byl v novinářském týmu, ona v podpoře. Vzhledem k tomu, že jsme se kvůli krytí stýkali co nejméně (míněno dané dva týmy), nezažil jsem s ní ani žádnou pozoruhodnou situaci, při které bych mohl hodnotit její dovednosti. Tímto tedy oficiálně prohlašuji, že nejsem schopen agenta 34 řádně ohodnotit, a proto to ani dělat nebudu.


 A37 Stuart Webley
M26 Plány na stroj
Odměřené mladá Němka, která pod nablýskaným povrchem a krásnou tvářičkou skrývá cosi zrádného. Na misi nepostupovala příliš profesionálně a několikrát ohrozila svou i naši bezpečnost, když udala pravou totožnost. Při plnění funkce tlumočníka se také příliš neosvědčila, neboť mám dojem, že mi záměrně zatajila jisté informace, aby se nadále postupovalo dle jejích představ. Během snahy pomoci mi ven z masového hrobu se jí málem podařilo uškrtit mě lanem.


 A45 Horst Kropatschek
M3 Smrtící zvony
A34 má patrně alespoň základní zdravotnickou průpravu, jak se domnívám z její reakce a snahy o prohlídku umírajícího hrobníka. Rovněž vykazuje schopnost racionálního uvažování a analytického myšlení při hledání možných stop. Její reakci po konfrontaci s prohledávající jednotkou za kostelem připisuji nezkušenosti, podobně jako typickou panickou reakci civilisty v bojové zóně, kdy se snažila spasit před pronásledovateli ze „skupiny pro odklízení následků padlého sloupu“ útěkem.


 A53 Frida Johannesson
M19 Žezlo ledových obrů
A34 je týmově založená, vždy ochotná a ve většině případů i schopná napravit problémy ostatních členů skupiny. Jakožto okouzlující mladá dáma k tomu má rozhodně předpoklady. Doufám jen, že se poučí z minulých zkušeností a pochopí, že podpatky sice mohou být smrtící zbraní, na vykopávání dveří ovšem velmi nevhodnou.


 A64 John Dee
M19 Žezlo ledových obrů
A34 se jeví jako zdatná agentka. Svým šarmem si úplně podmanila barmana obsluhujícího na vzducholodi do Buenos Aires. Uvedený barman byl tak omráčen její krásou, že nebyl schopen slova a tudíž jsme z něj nebyli schopni získat žádné informace.

Pro příště doporučuji A34 nasadit na mise, kde se nepředpokládá přímý konflikt, protože A34 není dostatečně trénována ve střelbě - což jsem bohužel pocítil i na vlastním těle. U A34 jsem si také nebyl jist, zda je plně koncentrována na misi, neboť klíčové okamžiky mise trávila v kině. Přes výše uvedené navrhuji udělit pouze napomenutí a ponechat agentku ve výkonu služby.

M42 Přetížení
Zkušená agentka, která prakticky vedla vyšetřování. Aktivně a úspěšně udržovala naše krytí ve všech situacích. Otázkami se snažila navázat na informace získané při předchozích misích. Bohužel tyto otázky neobjasnila zbytku týmu, což působilo jako by sledovala vlastní agendu.<br/> Doporučuji před každou misí zvážit, zda agentce přidělit zbraň. Po začátku přetížení v hotelu se rozhodla střílet do elektroinstalace. Nejen, že tato akce nemohla mít vliv na elektroinstalaci, ale navíc rozmíchala ještě větší paniku mezi již tak nervózními účastníky večírku.


 A65 Daniel Svensson
M40 Parazit z dolu
A34 se v průběhu mise chovala dle očekávání a podporovala týmovou spolupráci a poskytovala potřebné krytí při průniku do městečka a dalším zjišťování informací. Vzhledem k lokalitě se nevyužil naplno jazykový potenciál, ale v týmu byla podporou.

agent/34.txt · Poslední úprava: 2021/05/24 10:59 autor: jerson